Amblem

abidat (osmanlıca bir kelimedir) sözlük Anlamı : Anıtlar, Âbideler, Teklili Âbide’dir.
Anıt: Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, olarak tanımlanmaktadır.

Şirket Logomuz

Önceki Logomuz

Kullanılan ana tema, Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldız olarak seçildi. Sekiz köşeli yıldız, eski Ortadoğu ve İslam medeniyetinde yaygın olarak kullanılan bir sembol olmakla birlikte, hâkimiyet ve mükemmellik’ anlamına gelmektedir. İki şekli vardır. Biri üst üste iki kareden oluşan, diğeri ise asimetrik olarak tasarlanan bir yıldızdır.
Amblemin grafik yapısı, geleneksel değerleri korumakla birlikte, modern grafik sanatının temel unsurlarını bünyesinde taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.
farklı kaynaklardan 8 köşeli yıldız simgesinin anlamları;
Dini kaynaklarda İslamiyetin 8 esasa dayalı olduğu, bunlara sekiz cennet kapısı dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği belirtiliyor. Sekiz ilke Merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek olarak sıralanırken Sekiz cennet de şöyle isimlendiriliyor:

1. Dâri-celal
2. Dâri-karar
3. Dâri-selam
4. Cennetül huld
5. Cennetül mevâ
6. Cennetül adn
7. Cennetül firdevs
8. Cennetü naim.

Sembolun bulunduğu bazı yerler;
Kâbe’nin revaklarında
Türkmenistan Devlet Arması
T. C. Emniyet Genel Müdürlüğü Arması
Bursa Ulu Camii
Karatay-Sultan Kılıçaslan Sarayı (Alâeddin Keykubat Köşkü)
Eyüp Sultan Camii
Osmanlı Bayrağı

Sembolun kullanıldığı bazı yerler, 
Tokat Ulu Cami
Bursa Ulu Camii
Karatay-Sultan Kılıçaslan Sarayı (Alâeddin Keykubat Köşkü)
Beyşehir-Kubadabad Sarayı
Kırk Kızlar Türbesi
Selçuklu Hamamı
Sentimur Türbesi
Ali Paşa Camii
Sefer Paşa Mescit ve Türbesi
Eyüp Sultan Camii
Van-Galip Paşa Kümbeti
Sultan Sencer Türbesi
Niğde- Alâaddin Camii