Tarihi Yapıların Projelendirilmesi

Hüseyin Bakırcıoğlu
Gülsüme İlyasoğlu Evi
Eskiahır Köy Konağı
Ali Ulvi Kurucu Kültür Evi
Birtaç Gürhan
Asım Yaylı
Ahmet Özdemir
Abdullah Sakarya
Memleket Kütüphanesi