Sönmezler Evi

İşin Yeri
Kastamonu / Araç

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Araç ilçesi, 93 ada, 6 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 20 yy. başlarında yapıldığı bilinmektedir. Yapının tamamı ahşap karkas tekniği ile yapılmıştır. Mülkiyeti Emine Sönmez ve Hissedarlarına aittir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje uygulama yardımı almış olup cephe ve çatı onarımları yapılmıştır. Konut olarak kullanılmaya devam etmektedir.