Diyanet Vakfı Evi

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Akmescit Mahallesi, 666 Ada, 3-5 parseller üzerinde yer almaktadır.

Mülkiyeti Diyanet Vakfına aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.09.2009 tarih ve 3486 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından proje ve onarım hibesi alarak onarımına başlanmış, onarım çalışmaları halen devam etmektedir.