Akgeçit Köyü Camii

İşin Yeri
Kastamonu / Araç

İşveren
Hacı Ahmet Yeşil

Açıklama

 Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19 yy. ortalarında Sonların da yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının tamamı bedeb duvarları moloz taş duvar ile örülerek horasan harcı ile sıvalıdır. Mülkiyeti Akgeçit Köyüne’ne aittir.

Restorasyon Projeleri Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.04.2006 tarih ve 1452 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onarımını Sayın Ahmet YEŞİL tarafından finanse edilmiştir