Abidat Konağı

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
05.12.2003 – 8885