Abidat Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Ahmet Sevgiloğlu

Açıklama

Konut Akmescit Mahallesi, 446 Ada 12 Parsel üzerinde yer almaktadır.

19. yy. son çeyreğinde yapıldığı bilinen bina 2000 yılında büyük bir yangın geçirmiştir. Tamamı ahşap karkas yapım tekniği ile yapılan binanın restorasyon projeleri Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ nun 05.12.2003 tarih ve 8885 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

2009 yılında restorasyonu tamamlanarak konut işlevi ile Kastamonu Kültür mirasına hediye edilmiştir.

Onarım çalışmalarına Kültür Bakanlığının sağladığı 50.000,00 TL. hibe yardımı ile başlanmıştır.