Ahmet Dede Camii

Kurul Karar Tarihi ve No:
01.07.2008 – 3288

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez