Ahmet Karabekir Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
22.10.2010 – 5488

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez