Ahmet Savaşçı Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
30.11.2010 – 5585

Proje Yeri:
Kastamonu / Araç