Akgeçit Köyü Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Araç

Kurul Karar Tarihi ve No:
12.05.2006 – 1527