Aktekke Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
24.10.2007 – 2704