Aliağa Hamamı

Kurul Karar Tarihi ve No:
24.12.2008 – 1114

Proje Yeri:
Zonguldak / Ereğli