Anadolu Oteli

Proje Yeri:
Çankırı/ Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
15.12.2006 – 1989