Atabeygazi Camii Mimber

Kurul Karar Tarihi ve No:
26.12.2008 – 3785

Proje Yeri:
Kastamonu /Merkez