Aycılar Camii

Proje Yeri:
Kastamonu /Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.11.2007 – 2749