Ballık Konağı

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
21.12.2005 – 1168