Ballık Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Yavuz Balık

Açıklama

Kastamonu İli, Akmescit Mahallesi, 441 Ada, 5 parsel üzerinde yer almaktadır.

Mülkiyeti Yavuz Ballık ve hissedarlarına ait binanın yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19 yy. son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yapının tamamı ahşap karkas yapım tekniği ile yapılmış ve tavan süslemeleri bakımından Kastamonu daki nadir örneklerdendir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.12.2005 tarih ve 1168 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Yavuz Ballık ve hissedarları tarafından finanse edilen restorasyon 2007 yılı sonunda tamamlanmıştır. Butik otel olarak hizmet vermektedir.