Çarşı Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Devrekani

Kurul Karar Tarihi ve No:
21.12.2005 – 1180