Çayırcık Hamam

Proje Yeri:
Kastamonu / Devrekani

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.03.2007 – 2176