Cengiz Demirel Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
17.10.2008 – 3599

Proje Yeri:
Kastamonu / Cide