Cengiz Demirel Evi

İşin Yeri
Kastamonu / Cide

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Cide İlçesi, Kasaba Mahallesi, 143 Ada, 69 Parsel üzerinde yer almaktadır.

1930 larda yapılan binanın tamamı ahşap karkas üzeri bağdadi sıva ile kaplanmıştır. Mülkiyeti Cengiz Demirel’e aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.10.2008 tarih ve 3599 sayılı kararında projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından proje ve onarım hibesi almış, yapı sahiplerinin de katkılarıyla onarımı tamamlanmıştır. Halen konut olarak kullanılmaktadır.