Emin Arık Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
30.09.2010 – 5408

Proje Yeri:
Kastamonu / Taşköprü