Ertan Açıkbaş Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
29.09.2010 – 5386

Proje Yeri:
Kastamonu /Küre