Esenler Büyük Konak

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
17.06.2005 – 630