F.Ferruh Hücümenoğlu Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.09.2009 – 4433

Proje Yeri:
Kastamonu /İnebolu