Fatma Yılmaz Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.09.2009 – 4434

Proje Yeri:
Kastamonu / İnebolu