Fazlı Şahin Evi

Proje Yeri:
Çankırı/ Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
22.12.2006 – 2013