Feride Kabul Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
03.09.2010 – 5373

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez