Fethiye Gürel Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
18.06.2010 – 5174

Proje Yeri:
Kastamonu / Cide