Gaziler Köyü Camii

Proje Yeri:
Çankırı / Ilgaz

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.02.2008 – 2995