Gaziler Köyü Camii

İşin Yeri
Çankırı / Ilgaz

İşveren
Ilgaz Gaziler Köyü Camii Yaptırma Ve Yaşatma Derneği

Açıklama

Çankırı İli, Ilgaz İlçesi, Gaziler Köyü, 1307 parsel üzerinde yer almaktadır. Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 20 yy. ilk çeyreğinde yapıldığı bilinmektedir. Yapının tamamı moloz taş duvar ile örülerek iç ve dış cepheleri horasan harçla sıvanmıştır. Kubbesi ahşap kasnaklar üzerine bağdadi sıva ile kaplıdır. İç cephelerde iki farklı döneme ait kalem işleri ile süslenmiştir.

Mülkiyeti Ilgaz Gaziler Köyü ’ne aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.02.2008 tarih ve 2995 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Ilgaz Gaziler Köyü Camii Yaptırma Ve Yaşatma Derneği tarafından 2009 yılında onarılarak hizmete devam etmektedir.