Hacı Veli Gebeş Camii

Kurul Karar Tarihi ve No:
10.12.2009 – 1583

Proje Yeri:
Zonguldak / Devrek