Hatice Hanım Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Akmescit Mahallesi, 441 Ada, 4 parsel üzerinde yer almaktadır.

19 yy. son çeyreğinde yapılan bina onların da yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının bodrum katı moloz taş duvar üzeri ahşap karkas yapım tekniği ile yapılmıştır. Mülkiyeti Muammer Hüseyinoğlu’na aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 21.12.2005 tarih ve 1165 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje uygulama yardımı almış olup cephe ve çatı onarımı yapılmıştır. Onarım sonrası konut olarak kullanılmaktadır.