Hatice Hanım Konağı (hüseyinoğlu)

Proje Yeri:
Kastamonu /Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
21.12.2005 – 1165