Helvacılar Evi Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, A.Hatipbağı Mahallesi, 92 Ada, 2 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 20 yy. başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının zemin katı yöresel taşlarla örülmüş, diğer katlar ahşap karkas tekniği ile yapılmıştır. Cepheler ahşap yalı baskısı ile kaplıdır. Mülkiyeti Talip,Fikret,Melahat, İsmet, Yunus ve Şerife Helvacı ya aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 4430 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından proje ve onarım hibesi alarak cephe ve çatı onarımı yapılarak doğramaları yenilenmiştir. Konut olarak kullanılmaktadır.