Hüseyin Kabul Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
28.09.2010 – 5381

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez