Hüsniye Tokgöz Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
16.01.2009 – 3848

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez