İl Jandarma Baruthane

Kurul Karar Tarihi ve No:
30.06.2010 – 5194

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez