İsa Dede Türbesi

Kurul Karar Tarihi ve No:
01.07.2008 – 3259

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez