İsfendiyarbey Camii

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.02.2008 – 2999

Proje Yeri:
Kastamonu /Merkez