İsmailbey Hamamı

Kurul Karar Tarihi ve No:
24.12.2010 – 5663

Proje Yeri:
Kastamonu / Devrekani