Kazancılar Camii

Kurul Karar Tarihi ve No:
16.04.2008 – 3086

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez