Kornopa Camii

Kurul Karar Tarihi ve No:
10.07.2008 – 3316

Proje Yeri:
Kastamonu / Taşköprü