Kötürüm Beyazıt Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Araç

Kurul Karar Tarihi ve No:
26.05.2006 – 1557