Lale Güney Konağı

Kurul Karar Tarihi ve No:
04.08.2009 – 4342

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez