Lale Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Yavuzselim Mahallesi, 245 ada, 10-12 parsel üzerinde yer almaktadır.

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19 yy. Sonların da yapıldığı tahmin edilmektedir. Tamamı ahşap karkas tekniği ile yapılmıştır. Mülkiyeti Lale Güney ve Hissedarlarına aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.08.2009 tarih ve 4342 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje uygulama yardımı almış olup cephe ve çatı onarımları yapılmıştır.