Mahir Yalçın Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.07.2010 – 5242

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez