Mahiye Tığlı Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
06.08.2010 – 5290

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez