Mehmet Nuri İşeri Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.06.2010 – 5190

Proje Yeri:
Kastamonu / İnebolu